PAGINA STOMIZATILOR

Sprijin pentru asistentii medicali privind intelegerea necesitatilor pacientului stomizat: 

Uneori, când BII sau complicaţiile acestora impun o intervenţie chirugicală ce se soldeaza cu crearea unei stome temporare, de cele mai multe ori, pentru a pune în repaus intestinul şi a permite stingerea activităţii inflamatorii , dar si permanentă, persoana in cauza are nevoie de un sprijin consistent din partea familiei si a echipelor medicale pentru a învaţa să gestioneze noul mod de viaţă. Contactul permanent cu o asistentă dedicată, precum şi cu grupurile de pacienţi specifice este esenţială pentru depăşirea dificultăţilor medicale şi psihologice. În scopul creşterii constientizării acestei nevoi, ne-am adresat asistenţilor şi medicilor aflaţi in perioada 24 -25 aprilie, la un curs privind îngrijrea stomelor, Bucureşti. Prin împărtăşirea experienţelor proprii, membrii asociaţiei au sensibilizat asupra complexelor, inhibiţiilor cu care se confruntă persoanele operate şi devenite purtători de stoma, asupra dificultăşţlor de integrare in familie si societate si asupra necesitatii ca stomaterapeutul sa fie aproape de pacient atat pe timpul spitalizarii, cât şi dupa externarea lui. Ajutorul calificat al acestuia, încă din primele ore de la interventia chirugicală, dar şi la domiciliu, este esenţial în acceptarea si acomodarea persoanei cu noua schemă corporală, in căpătarea deprinderilor de a-şi îngriji singur stoma si de a reveni treptat la un mod de viaţă cât mai apropiat de cel avut inaintea intervenţiei chirugicale.