Aprobarea unui pachet de servicii de spitalizare de zi pentru administrarea Fierului intravenos în BII

Adrese pentru aprobarea unui pachet de servicii de spitalizare de zi pentru administrarea Fierului intravenos la pacienții cu Boli Inflamatorii Intestinale cu anemie și /sau deficit de fier

Iulie 2023 ! – Am obținut introducerea în “Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei vizitelor necesare finalizării serviciului medical” din noul Contract Cadru CNAS, aplicabil din 1 iulie 2023, a serviciului medical ” Diagnosticul și tratamentul anemiei și/sau deficitului de fier, cu fier intravenos, la pacienții cu boli inflamatorii intestinale”!

Iulie 2022 – Am reluat demersurile solicitând Ministerului Sănătății și Comisiei de Gastroenterologie din cadrul Ministerului un sprijin cât mai rapid în vederea susținerii pacienților cu BII care au nevoie de corectarea Carenței de Fier, prin administrarea de Fier intravenos, în regim de internare de zi, ceea ce ar facilita accesul pacienților, dar ar conduce și la reducerea costurilor de spitalizare.

August 2021 – ASPIIR a depus un formular de propuneri în cadrul procesului de Consultare privind noul model de Contract-cadru, inițiat de CNAS.

Iulie 2021 – ASPIIR a revenit cu o nouă adresă pe acest subiect, către Comisia Consultativă de Gastroenterologie din cadrul Ministerului Sănătății.

Decembrie 2020 – Ca urmare a solicitarilor ASPIIR, am primit răspuns de la Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate.

Octombrie 2020 – Înca din 2020, în urma sesizărilor pacienților, încercăm să venim în sprijinul celor care au nevoie de corecție Fier. Pentru că nu există un pachet de spitalizare de zi care să acopere costurile de administrare a fierului intravenos la pacienții cu BII, din octombrie 2020 am început solicitările către Ministerul Sănătății, pentru completarea listei de servicii de spitalizare de zi în Normele Contractului Cadru, cu pachetul “Diagnosticul și Tratamentul Anemiei și/sau Deficitului de fier cu fier intravenos la pacienții cu Boli Inflamatorii Intestinale (BII)”.