Politica de Confidentialitate

ASPIIR- Asociația Persoanelor cu Boli Intestinale Inflamatorii din România, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.aspiir.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Furnizarea datelor personale către ASPIIR- Asociația Persoanelor cu Boli Intestinale Inflamatorii din România nu implică obligativate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în orice moment ştergerea acestora din baza de date în mod gratuit.

Dacă unele date despre dumneavoastră sunt incorecte, daca vă regăsiți în referiri/ imagini,  articole  existente/ postate in trecut pe site-ul ASPIIR si doriți ștergerea sau modificarea acestora , ne puteți trimite o cerere în acest sens, pe adresa de email: info@aspiir.ro, solicitand confirmarea de primire a emailul respectiv.

Aveți conform Legii nr. 677/2001 dreptul de acces la datele dumneavoastră, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate și dreptul de a vă adresa  justiției. Aveți de asemenea dreptul să vă refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și puteți solicita ștergerea acestora.

ASPIIR- Asociația Persoanelor cu Boli Intestinale Inflamatorii din România poate folosi cookies pe durata vizitei pe site. Acestea sunt furnizate de către Google Adwords, Google Analytics, Clicky, Facebook.

Orice persoană  are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale.

E-mailul de contact este info@aspiir.ro.