Donează 3.5%

DACĂ AI

  • VENITURI DIN SALARII SAU PENSII
  • VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE
  • VENITURI MIXTE DIN SALARII SAU PENSII ȘI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

Puteți veni în sprijinul persoanelor cu boli inflamatorii intestinale (Boala Crohn, Colita Ulcerativă), cancer colonic, stomizați, Sindrom de Intestin Scurt, Sindrom Intestin Iritabil, Boală celiacă sau alte afecțiuni gastroenterologice donând 3,5% din impozitul pe venit către ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU BOLI INFLAMATORII INTESTINALE DIN ROMÂNIA

O puteti face anual (anul acesta până la data de 25 mai 2024), fără să pierdeți nimic, banii fiind deja în conturile statului român.

E simplu! urmați pașii de mai jos:

VARIANTA 1:

Pasul 1. Descărcați declarația D230

de aici Declaratia 230 Este deja completată cu datele ASPIIR.

Pasul 2. Completați datele personale. Atenție : nu trebuie specificată suma ! Ea va fi calculată de către organul fiscal. Apoi semnați în josul paginii la “Semnătura contribuabil”.

Pasul 3. O listați sau scanați și ne-o puteți trimite pe info.aspiir@gmail.com si le încărcăm noi online în centralizatorul pe care il von transmite către ANAF (formular online)

VARIANTA 2:

Altă variantă este să depuneți Declarația D230 din spațiul dumneavoastră privat ( SPV) – cont creat pe platforma ANAF. În acest caz, veți completa datele Asociației, după cum urmează:

  1. a) se bifează în Capitolul II – punct 2. la ‘Susținerea unei entități nonprofit/ unități de cult” – bifa pe casetă
  2. b) se bifează la rândul următor “Opțiune pentru distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani – bifa pe casetă
  3. c) la cod de identificare fiscală a entității nonprofit – se completează codul fiscal 26753819
  4. d) Denumirea entității nonprofit – se completează cu “ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU BOLI INFLAMATORII INTESTINALE DIN ROMÂNIA”
  5. e) Cont bancar: RO30RNCB0073115953500001

 

Așadar, puteți depune declarația D230 din Spațiul D-voastră Privat (cont ANAF) sau să ne-o trimiteți scanată (sau .jpeg) pe info.aspiir@gmail.com și o transmitem noi online către ANAF sau puteți merge și depune declarația la ANAF/ Agenția de domiciliu.